Akkerwalstro

Galium spurium

Habitat: 

Akkerwalstro is een pioniersoort van braakliggende gronden en ruderale terreinen. De vondsten van na 1971 betreffen allemaal adventiefvondsten. Voorheen werd de soort ook als akkeronkruid gevonden, voornamelijk in graanvelden.