Kalkwalstro

Galium pumilum

Habitat: 

Kalkwalstro verkiest droge, onbemeste kalkrijke, schrale graslanden, maar in Vlaanderen is de soort alleen op krijthellingen te vinden. Ze groeit er vooral op open, zonnige plekken in de vegetatie. In Sint-Martens-Voeren groeit ze samen met onder andere aarddistel, kleine pimpernel, bevertjes en echte sleutelbloem.