Bleekgele hennepnetel

Galeopsis segetum

Habitat: 

Bleekgele hennepnetel is of was een typisch onkruid van graanakkers, samen met soorten als korensla, korenbloem en grote windhalm. De soort groeit vooral op matig voedselrijke, vochtige, zandige bodems. Als akkeronkruid is de soort echter grotendeels verdwenen. Nu duikt ze nog af en toe op op open plekken in weg- en kanaalbermen en op spoorwegterreinen.