Sporkehout

Frangula alnus

Habitat: 

Sporkehout groeit vaak op vochtige tot natte, maar soms ook op wat drogere, zandige tot zandlemige bodems. Het is een lichtminnende struik die men meestal op zure gronden aantreft, maar die toch niet helemaal afwezig is op neutrale tot zelfs kalkhoudende bodems. Men vindt de soort zowel in zure broekbossen op veen als in drogere eiken-berkenbossen. Vaak staat ze op plekken met een wat meer open structuur, zoals kapvlakten of bosranden. Ze laat zich gemakkelijk in hakhoutbeheer inschakelen. Ook op de heide wordt ze vaak opgemerkt. In houtkanten op zuurdeeg gronden ontbreekt ze zelden.