Bosaardbei

Fragaria vesca

Habitat: 

Bosaardbei is te vinden op open lichtrijke plekken en zomen van bossen en struwelen, op vochtige tot droge, kalkrijke tot neutrale bodems. Daarnaast komt de soort ook voor in graslanden op voedselarme, kalkrijke, vochthoudende bodems. Af en toe wordt ze ook op muurtjes gevonden.