Moerasspirea

Filipendula ulmaria

Habitat: 

Moerasspirea is een soort van matig voedselrijke, natte ruigten, op vrijwel alle bodemtypes, behalve op zeeklei. Op de al- lerarmste zandbodems staat moerasspirea alleen als er mineraatrijke kwel toestroomt. Als die ontbreekt, is grote wederik vaak de belangrijkste ruigtesoort. Bij te sterke verruiging wordt moerasspirea door nitrofiele soorten (zoals rietgras, grote brandnetel en harig wilgenroosje) verdrongen.