Akkerviltkruid

Filago arvensis

Habitat: 

Akkerviltkruid is een duidelijk warmteminnende soort van akkers en vroege stadia van braakland op zandige grond. De soort kan ook wel in droge graslanden gevonden worden. Ze verkiest eerder zure bodems en verdraagt helemaal geen bemesting.