Beemdlangbloem

Festuca pratensis

Habitat: 

Beemdlangbloem groeit optimaal in vochtige tot natte graslanden op matig tot zeer voedselrijke bodems. De soort was tot enkele decennia geleden populair in graszaadmengsels voor hooilanden en graafwerken wat het huidige natuurlijke verspreidingspatroon enigszins vertroebelt. Van nature is het eerder een soort van de Fijnere bodemtexturen (klei, leem, zandleem).