Reuzenzwenkgras

Festuca gigantea

Habitat: 

Reuzenzwenkgras groeit voornamelijk op redelijk schaduwrijke standplaatsen in loofbos. Het is een soort die het best gedijt op vochtige tot natte, vrijwel neutrale, voedselrijke, zemige en kleiige bodems. Waar ze op zand voorkomt, betreft het meestal een verdichte of humushoudende bodem, want uitdroging verdraagt de plant slecht. In de randen van kapvlakten en langs boswezen komt ze plaatselijk talrijk voor: ze profiteert er van de bodemverdichting veroorzaakt door het gebruik van zware machines bij het uitslepen van bomen. Ook in de schaduw van bieders houtkanten en hagen, en langs schaduwrijke beuk- en rivieroevers is dit gras regelmatig te vinden.