Sikkelkruid

Falcaria vulgaris

Habitat: 

Sikkelkruid is een warmte- en lichtminnende schermbloemige die op uitgesproken droge, kalkrijke standplaatsen groeit. Bij voorkeur staat de soort op zwaardere zand, leem of kleibodems. Ze komt voor langs wegranden, op dijken, in droge graslanden en op ruderale terreinen. In Wallonië groeit ze ook ín droge, stenige akkers.