Brede wolfsmelk

Euphorbia platyphyllos

Habitat: 

Brede wolfsmelk houdt van vochtige, humeuze, eerder stikstofrijke standplaatsen op zwaardere, kleiige bodems. Bij voorkeur groeit de soort in akkerranden, langs sloten, in wegbermen en op wat opener braakliggende grond. Ze staat het liefst op wat meer líchtrijke standplaatsen.