Echte kruisdistel

Eryngium campestre

Habitat: 

Kruisdistel is in Vlaanderen een uitgesproken dijkplant. De soort is het best bekend van de Maasdijken en enkele polderdijken (omgeving van het Zwin en de Brandkreekdiik in het Oost-Vlaamse Krekengebied), maar komt ook voor op kanaaldijken, bijvoorbeeld langs het kanaal Gent-Brugge te Merendree. De meeste groeiplaatsen hebben een goed doorlatende, kalkriike bodem en zijn naar het zuiden gericht.