Holpijp

Equisetum fluviatile

Habitat: 

Holpijp is een soort van natte graslanden en verlandingsvegetaties. Ze staat bekend als een indicator voor mineraalrijke kwel. Als het water boven het maaiveld komt, worden verschillende groeivormen aangetroffen, afhankelijk van de sterkere of zwakkere stroming van het water. Holpijp komt op alle bodemtypes voor, maar is niet bestand tegen brak water.