Moerasbasterdwederik

Epilobium palustre

Habitat: 

In tegenstelling tot de meeste andere Epilobium-soorten is moerasbasterdwederik een soort van ongestoorde, meer voedselarme, vochtige of natte milieus op eerder zure bodems zoals moerassen en vennen.