Kweek

Elymus repens

Habitat: 

Kweek heeft een zeer brede ecologische amplitude. De soort komt in hoofdzaak voorin ruigtes en graslanden op matig tot zeer voedselrijke bodems, zowel op droge als op vochtige standplaatsen, en op verschillende bodemtypes. Ook in brakke, vochtige ruigtes kan de soort een dominante rol spelen.