Gewone waterbies

Eleocharis palustris

Habitat: 

Gewone waterbies is een soort van oevers van sloten, beken en rivieren, van tijdelijk onder water staande laagten in weien hooilanden, van oevers van poelen, visviivers en grotere plassen, van verlandingsvegetaties enz. Ze staat steeds in de contactzone tussen land en water, in ondiep water of op tijdelijk overstroomde plaatsen. Vaak is gewone waterbies vegetatievormend en soms absoluut dominant. Begrazing wordt goed verdragen.