Eivormige waterbies

Eleocharis ovata

Habitat: 

Eivormige waterbies geeft de voorkeur aan lichtrijke plaatsen op kale, modderige of humusrijke gronden. De plant is een kensoort van pioníersvegetaties van in de nazomer opdrogende vijverbodems. ln de winter en in de lente worden die substraten weer overstroomd. De vijvers worden over het algemeen gebruikt als viskweekvíjvers. Door de toediening van visvoeders is het water voedselrijk geworden. Zo heeft er zich een sliblaag gevormd op een zandige vijverbodem.