Drietallig glaskroos

Elatine triandra

Habitat: 

Drietallig glaskroos is een pionier van in de zomer opdrogende vijverbodems, die in de winter (of in de lente) opnieuw onder water worden gezet. De standplaatsen zijn vrij analoog met die van klein glaskroos.