Klein glaskroos

Elatine hydropiper

Habitat: 

Klein glaskroos is een pionier van in de nazomer opdrogende vijverbodems. in de winter en in de lente worden die substraten weer overstroomd. De standplaatsen zijn vrij analoog met die van gesteeld glaskroos.