Ruwe smele

Deschampsia cespitosa

Habitat: 

Ruwe smele is een soort van natte bossen en graslanden. Door toedoen van de moderne landbouw wordt ze in graslanden echter steeds minder aangetroffen. Ruwe smele komt op de meeste bodemtypes voor, met uitzondering van de zware kleigronden van de zeepolders, waar vermoedelijk eerder de aanwezigheid van zout de limiterende factor is.