Korenschijnspurrie

Delia segetalis

Habitat: 

Korenschijnspurrie is (of was) een soort van graanakkers op vochtige, zandige bodems.