Klein warkruid

Cuscuta epithymum

Habitat: 

Klein warkruid is een stengelparasiet van dwergstruiken in droge graslanden en heiden. De standplaats bestaat dan ook uit voedselarme, droge zandgronden. Plaatselijk kan het zand tamelijk kalkrijk zijn. Struikhei is veruit de belangrijkste gastplant. Vooral wanneer die gastplant jong is en regenereert na branden of maaien, kan klein warkruid opvallend aanwezig zijn. Een regelmatig en redelijk intensief beheerde heide is daarom optimaal voor de soort.