Buntgras

Corynephorus canescens

Habitat: 

Buntgras is een pionier van stuivende, droge, kalkarme of ontkalkte, zure zandgronden, zonder of met een geringe hoeveelheid organisch materiaal. De stuivende duinen van het binnenland, in heiden of langs rivieren, vormen in Vlaanderen het optimale milieu. Daar is buntgras, samen met zandzegge, een van de belangrijkste vaatplanten die stuifzanden koloniseren. Eens het stuifzand geheel vastgelegd is, kan het gras nog een tijd in de droge heide, het grasland of het jonge bos aanwezig blijven. Overstuiving wordt goed verdragen. Bij erosie kan de plant afsterven en moet ze opnieuw uit zaad kiemen. Aan de kust staat buntgras in duinen met een oppervlakkig ontkalkte bodem.