Gevlekte scheerling

Conium maculatum

Habitat: 

Gevlekte scheerling is een soort van ruige vegetaties op vochtige, matig voedselrijke bodems. Meestal staat ze op wat verstoorde plaatsen, zoals in weg- of kanaalbermen, rivierdijken en braakliggende terreinen.