Wateraardbei

Comarum palustre

Habitat: 

Hoewel wateraardbei duidelijk optimaal groeit onder de vorm van halfdrijvende tapijten aan de rand van vennen en veenplassen, en als kruipende matten in kleine-zeggenvegetaties, komt de soort ook nog suboptimaal voor in een ruime waaier van andere vegetatietypes, gaande van ijl berkenbroekbos tot niet al te productieve ruigten met moerasspirea en riet. De standplaatsen hebben steeds een venige bodem en nutriën- tenarm, ijzerrijk grondwater. Het grondwaterpeil staat in de winter vrijwel steeds boven en in de zomer duidelijk onder het maaiveld.