Europese blazenstruik

Colutea arborescens

Habitat: 

Blazenstruik wordt in Vlaanderen al lang als sierstruik gekweekt. Al in de tweede helft van de negentiende eeuw werd de soort plaatselijk als vrij algemeen beschouwd, bv. op de Sint-Pietersberg. Ze komt voor op droge, uitgesproken zonnige standplaatsen, vaak op iets tot sterk kalkhoudende grond (kalkhellingen, duinstruweel, kanaal- en spoorwegbermen). Daarnaast wordt blazenstruik ook aangetroffen in ruigten en op diverse andere stedelijke standplaatsen. In dat geval zijn de planten vaak weinig vitaal.