Zeegroene ganzenvoet

Chenopodium glaucum

Habitat: 

De inheemse ondersoort glaucum bezit een gelobde bladrand (Eng.: Oak-leaved Goosefoot, letterlijk vertaald eikenbladganzenvoet). In westelijk Noord-Amerika vinden we de vorm salinum, die soms tot een aparte soort gerekend wordt en in Vlaanderen al enkele malen als adventief is gevonden. De bladrand van de plant is getand (als een Amerikaanse eik), en de bloeiwijze is, in tegenstelling tot de subsp. glaucum, grotendeels bebladerd. Zeegroene ganzenvoet komt voor op vochtige, open, voedselrijke standplaatsen, vooral op drooggevallen kleibodem. De soort wordt dikwijls aangetroffen op opgespoten terreinen, afgravingen en in andere pioniersmilieus, bijvoorbeeld bij vee- drinkpoelen. Ze wordt dikwijls vergezeld door de algemenere rode ganzenvoet.