Wit bosvogeltje

Cephalanthera longifolia

Habitat: 

Wit bosvogeltje heeft een voorkeur voor kalkrijke hellingbossen, waar het voorkomt op licht beschaduwde plaatsen, liefst in bosranden en struweelzones. Vaak wordt wit bosvogeltje aangetroffen in mosrijke, oudere loof- en naaldbossen, soms ook op zeer vochtige plaatsen in bronbossen. In zeldzame ge- vallen komt de soort voor in kalkgraslanden, maar ook daar wordt de volle zon gemeden en zal het de zoom van struikge- was verkiezen.