Snavelzegge

Carex rostrata

Habitat: 

Ondiep, zuur tot neutraal, voedselarm tot vrij voedselrijk water vormt het geschikte milieu voor snavelzegge. De soort zet er de verlanding in gang. Eens dat proces zo ver gevorderd is dat de plant niet meer permanent nat staat, wordt ze snel door andere soorten verdrongen. Het substraat waarop ze groeit bestaat uit zand, leem of veen.