Oeverzegge

Carex riparia

Habitat: 

Oeverzegge treedt op in allerlei verlandingssituaties. Vaak komt de soort massaal voor en kan ze zeer soortenarme, gesloten vegetaties vormen. Ze groeit in venig grasland, duinpannen, nat onbemest hooiland, langs de oevers van sloten, plassen en kanalen enz.