IJle zegge

Carex remota

Habitat: 

IJle zegge is een schaduwminnende soort van loofbossen. Ze groeit er op voedselrijke, zandige, lemige of zelfs licht kleiige, vochtige tot natte, vaak humeuze bodems en ook wel op voedselrijke, venige maar niet zuurstofarme gronden. Vooral in de Leemstreek en op alluviale bodems groeit de soort steeds vaker op vochtige, verdichte plekken, zoals bospaden in rijsporen van voertuigen en tractoren, of binnen de bospercelen zelf in de rij- en sleepsporen van de machines van de bosexploitanten. In bronbossen en hellingbossen met verspreide kwel is de plant dikwijls talrijk. Daarnaast groeit ze ook in allerlei vallei- bossen, maar wel op voorwaarde dat de zuurstofvoorziening voor haar wortels voldoende gewaarborgd is. Buiten het bos komt ijle zegge weinig voor, bijvoorbeeld hier en daar in hout- kanten langs beken of in de oeverzone van kanalen. Spo- radisch groeit de soort op wat minder schaduwrijke plekken, zoals in mosrijke gazons in parken en tuinen, of op een kap- plaats in een bos.