Pluimzegge

Carex paniculata

Habitat: 

Pluimzegge groeit in venige graslanden en venige oeverzones, in allerlei verlandingssituaties tussen open water en broek- bos, in natte bosranden, verlandende sloten en omwallingen enz. In de ondergroei van broekbossen kan de soort lang stand houden.