Blonde zegge

Carex hostiana

Habitat: 

Blonde zegge gedijt in matig productieve en erg soortenrijke (blauw)graslanden op venige zand-, zandige klei- of leembodem. De standplaats wordt gekenmerkt door een hoge grondwaterstand (gelijk met of tot net boven het maaiveld) in de winter en het voorjaar. Er is een lichte daling in de zomer zodat oppervlakkige uitdroging optreedt. De chemische samenstelling van het grondwater kan variëren van niet echt mineraalarm tot uitgesproken mineraalrijk, maar is steeds nutriëntenarm.