Kustzegge

Carex divisa

Habitat: 

Volgens de historische vondsten lijkt kustzegge in Vlaanderen gebonden te zijn aan graslanden die onder een beperkte invloed van zout water staan. Dat kan zijn veroorzaakt door de aanwezigheid van zoute kwel of door tijdelijke overstroming met zout water.