Moeraszegge

Carex acutiformis

Habitat: 

Allerlei natte en moerassige plaatsen zijn geschikt als groeiplaats voor moeraszegge: de oevers van sloten, beken, rivieren, kanalen, poelen en vijvers, kwelplaatsen, natte graslanden, moerassige laagten in bossen en weiden.