Pijlkruidkers

Cardaria draba

Habitat: 

Pijlkruidkers groeit in ruige bermen, op dijken enz. op zeer voedselrijke, vochthoudende bodems. De soort verkiest licht- rijke, zonnige standplaatsen. De meeste locaties zijn ook kalkhoudend, zowel in meer natuurlijke omstandigheden (zoals in de Duinen, de Polders en langs de Grensmaas) als in meer kunstmatige milieus (bv. door opspuitingen of door aanvoer van kalkrijk zand in verstedelijkte gebieden).