Kleine veldkers

Cardamine hirsuta

Habitat: 

Kleine veldkers is een weinig kieskeurige eenjarige plant van vochtige tot droge, matig tot sterk voedsel- en stikstofrijke, niet zure, open milieus. Geregeld schoffelen en herhaald herbicidengebruik effenen het pad voor haar vestiging en voortdurende terugkeer in plantsoenen, parken en tuinen, op kerkhoven, in boom- en sierplantenkwekerijen enz. Verder is ze ook te vinden in verstoorde wegberm- en graslandbegroeiingen, open plekjes in gazons, op stortterreinen en ruderale resthoekjes, op oude muren, in de duinen, op fijn grind (bv. spoorwegterreinen), tussen de plaveien van voetpaden enz.