Gewoon herderstasje

Capsella bursa-pastoris

Habitat: 

Herderstasje is een soort van vochtige tot droge, zeer voedsel- rijke pioniersvegetaties zoals tussen stoeptegels, in moestui- nen, akkerranden, opengetrapte plekken in grasland enz. De soort kan zeer goed tegen betreding. Doordat herderstasje een zeer korte levenscyclus heeft en zeer veel zaad produceert, is de soort zeer goed bestand tegen allerlei vormen van onkruidbestrijding. Zo kan ze zich voortplanten tussen twee herbicidenbehandelingen door. Bovendien vormt herderstasje in de bodem een zeer grote, jarenlang kiemkrachtig blijvende zaadvoorraad. Van zodra er weer een open groeiplaats ontstaat, slaat de soort op uit zaad. Experimenten tonen nog een kiemingspercentage aan van 70 % na 11 jaar. Herderstasje kiemt het ganse jaar door. Planten die in de herfst kiemen, overleven de winter als rozet.