Vlashuttentut

Camelina alyssum

Habitat: 

Vlashuttentut behoorde in Vlaanderen tot in de vroege twintigste eeuw tot de vrijwel exclusief aan vlasakkers gebonden akkeronkruiden. Zeer specifieke eisen schijnt de soort voor het overige niet aan haar milieu te hebben gesteld.