Slangenwortel

Calla palustris

Habitat: 

Slangenwortel groeit in verlandende veensloten, drijftillen, veenmoerassen en elzenbroek, maar ook in afgesneden rivierarmen. Vaak staat de soort in dicht aaneengesloten vegetaties, al dan niet drijvend op het water of wortelend in venige modderbodems. Ze groeit in stilstaand of zwak stromend, ondiep, matig voedselarm tot voedselrijk, relatief zacht (kalk- en carbonaatarm) water.