Zeeraket

Cakile maritima

Habitat: 

Zeeraket is een typische soort van het hoogstrand. De soort verbreidt zich door middel van zaden die met het zeewater meegevoerd worden. De zaden komen samen met allerlei wieren en zeeorganismen terecht in het vloedmerk, waar ze ontkiemen. De soort speelt een belangrijke rol in de duinvorming. Het stuivend zand dat zich rond de planten accumuleert, leidt tot de allereerste stadia van duinvorming. Ook in de zo ontstane embryonale duintjes, waar biestarwegras de hoofdrol speelt, voelt zeeraket zich goed thuis. In een verder stadium van de duinvorming gaat helm domineren en wordt zeeraket zeldzamer. Rijshoutaanplantingen zijn tegenwoordig de biotoop waar zeeraket het meest wordt gevonden, omdat op andere plaatsen er te veel recreatie is en veel stranden netjes gehouden worden in functie van het kusttoerisme. Verder staat zeeraket op allerlei verstoorde open plaatsen in de Duinen en in havengebieden. Ook in het binnenland wordt zeeraket af en toe gevonden, bijvoorbeeld op industrieterreinen, op spoorwegterreinen of langs loskaden van bouwstoffenbedrijven, waar de soort vermoedelijk vrijwel altijd met zeezand is aangevoerd. Meestal gedraagt de plant zich in het binnenland als een adventiefplant, hoewel ze op een aantal plaatsen soms meerdere jaren standhoudt.