Doorwas

Bupleurum rotundifolium

Habitat: 

Doorwas is een soort die in ons land oorspronkelijk voorkwam als zeldzaam onkruid in graanakkers of klavervelden, voornamelijk op kalkrijke of kalkhoudende bodems. Ze is sinds de tweede helft van de twintigste eeuw volledig verdwenen uit akkers en komt nu nog uitsluitend voor als adventief. Het is een vogelzaadadventief die vaak met klaverzaad ongewild ingevoerd wordt. De soort kan voorkomen op storten en puinhopen, op braakliggende gronden en op kerkhoven, meestal op warme standplaatsen.