Bevertjes

Briza media

Habitat: 

Bevertjes is een soort van diverse types schraal grasland (blauwgrasland, vochtig duingrasland, kalkgrasland, stroomdalgrasland, bosweiden enz.), met als belangrijke gemeenschappelijke factoren de fosfaatarmoede van het milieu en het ontbreken van bemesting. De bodem mag variëren van vrij nat tot vrij droog, met het zwaartepunt evenwel op iets vochthoudende bodems. De soort groeit op neutrale tot basische bodems. Bevertjes komt zowel in beweid als gehooid grasland voor.