Boskortsteel

Brachypodium sylvaticum

Habitat: 

Boskortsteel groeit bij voorkeur in loofbossen en in bosranden op matig natte, licht zure tot matig kalkhoudende, eerder lemige tot licht kleiige bodems. Als halfschaduwsoort bij uitstek houdt ze bovendien van humeuze, min of meer voedselrijke, eerder stikstofhoudende standplaatsen. In beek- en rivierbegeleidend bos groeit de plant vaak op de oeverwallen of op die plekken waar het niet te nat is, want echt natte standplaatsen worden door boskortsteel gemeden. Dit gras komt doorgaans meer voor langs bosranden en bospaden dan in het bos zelf. In het bos groeit het vooral onder hakhout of middelhout: in zones met enige bodem- en lichtdynamiek. Boskortsteel is niet speciaal gebonden aan oud bos. Ook in jongere bossen komt de soort voor, maar dan wel relatief meer op plaatsen waar voorheen oude lijnvormige structuren aanwezig waren, zoals wat bredere houtkanten of hagen. Sterke begrazing wordt slecht verdragen.