Smal tandzaad

Bidens connata

Habitat: 

Smal tandzaad vindt in Vlaanderen zijn optimale groeiplaatsen langs sloten en de oevers van kanalen en droogvallende vij- vers. De soort ontbreekt grotendeels langs de grote rivieren, in tegenstelling tot zwart tandzaad. De standplaatsen zijn steeds vochtig tot nat, vaak zandig. Ze variëren van uitgesproken voedselrijk tot eerder voedselarm. In dit laatste geval dringt smal tandzaad binnen in vegetaties met kwetsbare inheemse soorten zonder evenwel een onmiddellijke bedreiging ervoor te vormen.