Kleine watereppe

Berula erecta

Habitat: 

Kleine watereppe is een soort van verlandende sloten, oevers, rietland en bronsituaties. Optimaal is helder, stromend, neutraal tot licht alkalisch, zuurstofrijk, bicarbonaatrijk, hard water in combinatie met minerale tot matig organische slibbodems. In milieus met zeer traag tot stilstaand water is kleine watereppe min of meer indicatief voor kwel.