Stijf barbarakruid

Barbarea stricta

Habitat: 

Stijf barbarakruid komt in Vlaanderen voor langs oevers van grote waterlopen, steeds vaker ook in het stedelijke gebied (kanaaltjes in binnensteden, kaaimuren in havens enz.). De soort groeit meestal in natte voedselrijke ruigten, niet zelden tussen de voegen van stenen oeverbeschoeiingen, tussen basaltblokken enz. Ze wordt er vaak samen aangetroffen met enkele andere neofyten, zoals grote engelwortel en zwart tandzaad.