Groot moerasscherm

Apium nodiflorum

Habitat: 

Groot moerasscherm houdt van modderige oevers en verlandende sloten, waar het dichte matten kan vormen die deels in en deels op het water drijven. De soort komt vaak voor in combinatie met vlotgrassoorten, waterkerssoorten, pijptorkruid en dergelijke soorten. Groot moerasscherm heeft een voorkeur voor voedselrijke situaties en landbouwgebieden.