Wondklaver

Anthyllis vulneraria

Habitat: 

Wondklaver groeit in voedselarme, droge tot vochtige graslanden op basische bodems. Het is een soort van lichtrijke, zonnige standplaatsen. In de kustduinen groeit ze in schrale duin- graslanden en gefixeerde helmduinen. Ze staat zowel in relatief ongestoorde graslanden als in duinwegbermen. Ten oosten van Oostende houdt ze stand op twee golfterreinen, waar ze in de minder frequent gemaaide terreingedeelten groeit (de zogenaamde 'roughs'). In het binnenland groeit wondklaver vooral op spoorwegemplacementen en mijnsteenbergen. Langs de Grensmaas groeit wondklaver op kalkrijke, droge dijk- graslanden. In Wallonië wordt wondklaver frequent aangetroffen op zuidgerichte kalkhellingen. Ook op de enige kalkhelling in Vlaanderen (Tiendeberg, Kanne) is wondklaver present.