Grote engelwortel

Angelica archangelica

Habitat: 

Grote engelwortel komt in Vlaanderen hoofdzakelijk voor op periodiek overspoelde, voedselrijke rivieroevers, vaak in spleten van de harde oeverversteviging. Grote engelwortel dringt ook binnen in natuurlijke plantengemeenschappen, voorlopig echter zonder een reële bedreiging te vormen voor de inheemse flora. Een zeldzame keer wordt de soort, net als Kaukasische berenklauw, aangetroffen in de middenberm van autosnelwegen.