Grote engelwortel

Angelica archangelica

Habitat: 

Grote engelwortel komt in Vlaanderen hoofdzakelijk voor op periodiek overspoelde, voedselrijke rivieroevers, vaak in sple- ten van de harde oeverversteviging. Grote engelwortel dringt ook binnen in natuurlijke plantengemeenschappen, voorlopig echter zonder een reële bedreiging te vormen voor de inheem- se flora. Een zeldzame keer wordt de soort, net als reuzenbe- renklauw, aangetroffen in de middenberm van autosnelwegen.